RESURS

Resurs - to projektowany bezpieczny okres eksploatacji dźwignicy określony liczbą cykli pracy (dla konstrukcji stalowej) oraz liczbą godzin pracy dla mechanizmów w założonym okresie eksploatacji z obciążeniem nominalnym. 


„Jako jedni z pierwszych wdrożyliśmy system określania rzeczywistego stanu wykorzystania urządzeń dźwignicowych. Mamy duże doświadczenie w tym zakresie, czego dowodem jest pozytywne zatwierdzenie wszystkich naszych Resursów przez Urząd Dozoru Technicznego oraz zadowolenie klientów.”


Szacowanie stopnia wykorzystania resursu dotyczy wszystkich UTB podlegających dozorowi technicznemu.

Aktualnie obowiązującą normą, według której przeprowadzane są obliczenia wykorzystania resursu jest norma ISO 12482-2014Cranes–Monitoring for Crane design working period.

Spośród przydatnych i najbardziej popularnych norm, definiujących grupy natężenia pracy dźwignic oraz ich mechanizmów wymienić można:

  • ISO 9927 –1 –  Inspections. Part 1. General
  • PN -ISO 4301 –1 – Dźwignice . Klasyfikacja. Postanowienia ogólne.
  • PN -ISO 4301 –5 – Dźwignice. Klasyfikacja. Suwnice pomostowe i bramowe.
  • PN -ISO 4306 –1 – Dźwignice. Terminologia. Terminologia ogólna.