Konserwacje UTB

Gwarancją efektywnej eksploatacji dźwignic jest ich terminowa i prawidłowa konserwacja zgodna z instrukcją eksploatacji zawartą w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia.


Czynności konserwacyjne mają na celu zabezpieczenie dźwignicy przed przedwczesnym zużyciem i zapewnienie jej stałej sprawności technicznej. Konserwacji podlegają powierzchnie zewnętrzne ustroju stalowego i mechanizmy oraz wyposażenie elektryczne. Użytkownik urządzenia zobowiązany jest do przygotowania pomostow remontowych, rusztowań lub podnośnika w celu bezpiecznego dostępu do podzespołow. Obowiązki konserwatora powinna pełnić osoba posiadająca ważne uprawnienia.

W zarządzaniu urządzeniami dźwignicowymi bardzo ważne jest poprawne prowadzenie gospodarki konserwacyjno-remontowej. Odpowiednie rozwiązania w zakresie przeglądow i konserwacji minimalizują awaryjność tych urządzeń i zwiększają bezpieczeństwo pracy. Gwarantuje to wysoki stopień dyspozycyjności urządzeń i bezpieczeństwa dla operatorow i przedsiębiorcow. Trzy kryteria, które powinny determinować konserwatorow podczas wykonywania powierzonych im obowiązkow to regularność, niezawodność i kompetencja.


Zgodnie z procedurami konserwacje powinny być dokonywane regularnie. Prace wykonywane przez konserwatorow, powinny wykluczać powstawanie uszkodzeń i zapobiegać większym awariom. Konserwacje, przeglądy i naprawy powinny zostać powierzone osobom wykwalifikowanym, uprawnionym i doświadczonym w tym zakresie.

Eksploatacja urządzeń skutkuje normalnym zjawiskiem zużycia podzespołow, ktore niekiedy mogą doprowadzić do nieprawidłowości w działaniu. Niezwykle ważne jest tutaj, wczesne wykrycie miejsca przyczyny awarii i niezwłoczne jej usunięcie, Zlekceważenie nieznacznych uszkodzeń (niewykluczających możliwość eksploatacji dźwignicy) może skutkować powstaniem awarii wykluczającej użytkowanie urządzenia przez dłuższy czas i straty z tym związane.