Przegląd specjalny

Wykonujemy kompleksowe przeglądy specjalne urządzeń dźwignicowych poprzez sprawdzenie konstrukcji, elementów nośnych, mechanizmów napędowych, układów elektrycznych, hydraulicznych, pneumatycznych i bezpieczeństwa.


Zakres wykonywanego przez nas przeglądu specjalnego jest zgodny z zapisami instrukcji eksploatacji urządzenia. W przypadku braku stosownych informacji w instrukcji postępujemy zgodnie z zapisami norm, uznanych specyfikacji technicznych, aktualnym poziomem wiedzy technicznej i dobrą praktyka inżynierską.